Polisa na wypadek zdarzenia związanego z wyczynowym uprawianiem sportu


Polisa.Edu.PL posiada w zakresie odpowiedzialności zdarzenia wynikające z wyczynowego uprawiania sportu
wliczone w cenie.

Co to jest wyczynowe uprawienie sportu? 

- uczestnictwo w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych,

- zajęcia wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w szkołach sportowych,

- otrzymywania wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z tytułu uprawiania sportu, zarówno w formie indywidualnej, jak i zespołowej.

Aby zapewnić bezpieczeństwo Twojego dziecka podczas treningów, ważne jest zawarcie polisy ubezpieczeniowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

W przypadku kontuzji, nie tylko może to być bolesne dla Twojego dziecka, ale również dla Ciebie z uwagi na koszty leczenia i powrotu do zdrowia. Dlatego warto zabezpieczyć się poprzez polisę ubezpieczeniową, która obejmuje swoim zakresem wyczynowe uprawianie sportu oraz uczestnictwo w zawodach.

Polisa na wypadek zdarzenia związanego z wyczynowym uprawianiem sportu