Co to jest ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Corocznie w polskich szkołach dochodzi do ponad 100 tysięcy incydentów, które kończą się złamanymi kończynami, skaleczeniami, a niekiedy nawet urazami głowy. 

Polisa.Edu.PL - oferuje ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków), które daje naszym dzieciom ochronę w sytuacji, kiedy w wyniku wypadku dojdzie do uszczerbku na zdrowiu oraz innych zdarzeń wymienionych w ofercie np. pobytu w szpitalu w wyniku choroby.  

Należy również pamiętać, że polisa obejmują swoją ochroną nie tylko okres roku szkolnego ale pełne 12 miesięcy przez 24 godziny na dobę.

Polisa jest skierowana do dzieci, uczniów, studentów oraz pracowników placówek oświatowych.

 


Co to jest ubezpieczenie Następstw Nieszczęsliwych Wypadków (NNW)