Przed przystąpieniem do zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU Plus prosimy o przygotowanie:

  • serii i numeru polisy, z której będzie zgłaszane roszczenie
  • danych osobowych osoby Ubezpieczonej
  • dane Ubezpieczającego
  • numer rachunku bankowego, na które należy wypłacić świadczenie

Szkodę można zgłosić w następujący sposób:

  • Internetowo - za pośrednictwem strony internetowej www.interrisk.pl
  • Pocztą tradycyjną - kompletną dokumentację należy wysłać na poniższy adres:
  • Przegr. Pocztowa nr 3334 40-610 Katowice

  • Pocztą elektroniczną - skany wymaganych dokumentów (wskazanych w § 21 OWU) należy przesłać na adres e-mail: szkody@interrisk.pl
  • Telefonicznie – na numer telefonu InterRisk Kontakt: (22) 575 25 25
  • Druk zgłoszenia roszczenia dostępny jest do pobrania na stronie www.interrisk.pl