Koszt nabycia wyrobów medycznych oraz kosztu zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego

Wsparcie na rzecz zdrowia i komfortu w sytuacjach nieprzewidzianych.

W dzisiejszym świecie, w którym codzienne życie może przynieść niespodziewane wyzwania, ochrona zdrowia naszych najmłodszych jest priorytetem. Nasze ubezpieczenie, szczególnie skierowane do dzieci, obejmuje istotne świadczenia, które mają na celu zapewnienie wsparcia na rzecz zdrowia i komfortu w trudnych chwilach. Skupiając się na placówkach oświatowych jako miejscach, gdzie dzieci spędzają wiele czasu, świadczenie to ma na celu pokrycie kosztów nabycia wyrobów medycznych oraz naprawy uszkodzonych okularów korekcyjnych i aparatów słuchowych w wyniku nieszczęśliwych wypadków.

Ochrona dla przyszłości:

Zdrowie dzieci to inwestycja w przyszłość. Nasze ubezpieczenie stawia na zapewnienie nie tylko finansowego wsparcia, ale również spokoju umysłu rodziców i opiekunów. W sytuacjach, gdy konieczne jest zaopatrzenie w wyroby medyczne, takie jak np. specjalne urządzenia, świadczenie to obejmuje udokumentowane koszty do wysokości nawet 24 000,00 zł. Ponadto, jeśli okulary korekcyjne lub aparat słuchowy zostaną uszkodzone w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej, świadczenie obejmuje koszty naprawy lub zakupu do wysokości 200 PLN.

Warunki Świadczenia:

Aby skorzystać z tych korzyści, istnieje kilka ważnych warunków:

  1. Wyroby medyczne wydawane na zlecenie muszą być niezbędne z medycznego punktu widzenia i wymagać potwierdzenia kopią zlecenia lekarskiego.

  2. Koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego muszą być odpowiednio udokumentowane.

  3. Wszystkie poniesione koszty muszą mieć związek z nieszczęśliwym wypadkiem, który miał miejsce na terenie placówki oświatowej oraz być zrealizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty tego wypadku.

Nasze ubezpieczenie, skierowane przede wszystkim dla dzieci, jest wyrazem naszej troski o ich zdrowie i komfort. Dostarczamy wsparcia finansowego na rzecz nabycia wyrobów medycznych oraz naprawy okularów korekcyjnych i aparatów słuchowych, aby pomóc w przywróceniu codziennego funkcjonowania po nieszczęśliwych wypadkach w placówkach oświatowych. 

 

Koszt nabycia wyrobów medycznych oraz kosztu zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego