Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych – wsparcie dla nowych możliwości

W ramach naszej misji zapewniania wsparcia i ochrony, oferujemy ubezpieczenie, które ma na celu pomóc osobom niepełnosprawnym w przekwalifikowaniu się zawodowym. W sytuacji, gdy Ubezpieczonemu przyznano rentę szkoleniową przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub zostało wydane orzeczenie przez odpowiedni zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, świadczenie to obejmuje zwrot udokumentowanych kosztów przekwalifikowani nawet do 24 000,00 zł.

Kiedy to ma zastosowanie?

W przypadku, gdy Ubezpieczonemu przyznano rentę szkoleniową jako osobie trwale niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie lub otrzymał orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego osoby niepełnosprawnej, to świadczenie obejmuje udokumentowane koszty poniesione na przekwalifikowanie. Wymogi te muszą zostać spełnione w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku.

Wsparcie na nowej drodze:

Przekwalifikowanie zawodowe może otworzyć nowe perspektywy i możliwości dla osób niepełnosprawnych. Nasze ubezpieczenie stawia na zapewnienie wsparcia finansowego w procesie przekształcania umiejętności i zdolności zawodowych. Zwrot kosztów do wysokości 30% sumy ubezpieczenia może pomóc w pokryciu wydatków związanych z nauką, szkoleniami i innymi formami edukacji.

Przekwalifikowanie zawodowe to ważny krok dla osób niepełnosprawnych, który może otworzyć nowe drzwi na rynku pracy. Nasze ubezpieczenie stawia na zapewnienie wsparcia finansowego dla tych, którzy podejmują wyzwanie zmiany zawodu. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych świadczeniach i jak możemy pomóc w tworzeniu nowych możliwości dla osób niepełnosprawnych.

 

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych – wsparcie dla nowych możliwości