Oparzenia i odmrożenia w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku

Oparzenia oraz odmrożenia są poważnym zagrożeniem dla dzieci. Oparzenia występują często w domu i mogą powodować ból, uszkodzenia skóry oraz blizny. Ważne jest, aby zapewnić bezpieczne otoczenie, edukować dzieci na temat ryzyka i udzielać natychmiastowej pomocy medycznej w przypadku oparzenia.

W ciągu roku różnego rodzaju oparzeniom ulega 1% populacji. W Polsce liczba ta wynosi 300–400 tys. osób, a 50–70% stanowią dzieci, przy czym w 3/4 przypadków są to dzieci poniżej 4. roku życia.

Najczęstszą przyczyną oparzeń w śród dzieci jest: ciekawość dziecka, nieświadomość zagrożenia oraz nieuwaga.

Odmrożenia występują, gdy skóra i tkanki ciała stają się zbyt zimne i ulegają uszkodzeniu. Mogą być spowodowane ekspozycją na niskie temperatury, wiatr oraz długotrwały kontakt z zimnymi przedmiotami.Objawy odmrożeń u dzieci mogą obejmować zaczerwienienie, bladość, uczucie mrowienia, sztywność, ból i obrzęk w dotkniętym obszarze.

W przypadku wystąpienia oparzeń lub odmrożeń II, III lub IV stopnia ubezpieczonemu wypłacone zostanie odszkodowanie.

 

Oparzenia i odmrożenia w wyniku NW