Świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku

Nieszczęśliwy wypadek (NW) to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które ma miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W wyniku tego zdarzenia, niezależnie od swej woli, Ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub, niestety, zmarł.

Wsparcie finansowe i emocjonalne:

Strata dziecka jest wyjątkowo bolesna i trudna do zniesienia. Nasze świadczenie przyznawane w przypadku śmierci dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku, ma na celu dostarczenie wsparcia finansowego, które może pomóc w pokryciu kosztów związanych z tym trudnym okresem. Jest to również wyraz naszej gotowości do dzielenia się obciążeniem i zapewnienia wsparcia emocjonalnego.

Dla spokoju rodziny:

W tak nieprzewidywalnych sytuacjach, nasze ubezpieczenie ma na celu stworzenie spokoju rodziny. Świadczenie w przypadku śmierci dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku ma na celu zmniejszenie skutków finansowych i pozwolenie na skupienie się na procesie żałoby i przystosowaniu się do nowej rzeczywistości.

Bezpieczeństwo Twojego dziecka jest dla nas niezwykle ważne. Nasze ubezpieczenie oferuje wsparcie i ochronę w przypadku tragicznych zdarzeń, takich jak śmierć dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku. 

Świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku