Świadczenie za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku

W trosce o zapewnienie pełnej ochrony w przypadku nieszczęśliwych wypadków, nasze ubezpieczenie oferuje świadczenia za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu wynikający z różnorodnych urazów, zgodnie z aktualną "Tabelą uszczerbków powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku". Skupiamy się na wsparciu w razie rany skóry, złamania kości, wstrząśnienia mózgu, utraty zębów stałych oraz innych urazów i uszczerbków wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Wsparcie dla Różnych Sytuacji:

Nieszczęśliwe wypadki mogą przytrafić się w różnych okolicznościach. Nasze ubezpieczenie obejmuje szeroki zakres urazów i uszczerbków, takich jak rany skóry, złamania kości, wstrząśnienia mózgu czy utrata zębów stałych. To wsparcie finansowe, które ma na celu pomóc w pokryciu kosztów leczenia, rehabilitacji i dostosowania się do nowych warunków życia.

Tabela Uszczerbków:

Opierając się na medycznym stanu wiedzy, korzystamy z "Tabeli uszczerbków powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku", aby dokładnie określić stopień uszczerbku na zdrowiu. Za każdy 1% uszczerbku.

Wsparcie w Przywracaniu Normalności:

Uszczerbek na zdrowiu, niezależnie od jego natury, może wpłynąć na codzienne życie. Nasza polisa zapewnia wsparcia finansowe, które pomoże w powrocie do zdrowia i przywróceniu normalności. Oferujemy elastyczność i dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb każdego Ubezpieczonego.

Nasz program ubezpieczeniowy oferuje wsparcie dla różnorodnych urazów i uszczerbków, aby zapewnić pełną ochronę i wsparcie w przypadku nieszczęśliwych wypadków. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych świadczeniach i jak możemy pomóc w zapewnieniu ochrony i wsparcia w sytuacjach uszczerbku na zdrowiu po nieszczęśliwych wypadkach.

 

Świadczenie za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku