Ubezpieczenie szkolne - Hej Stop! Ochrona na wypadek cyberprzemocy.

Dzięki Hejt Stop ubezpieczone dziecko ma dostęp do:

Pomocy informatycznej (4 zdarzenia w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej) na wypadek:

zwiększenie bezpieczeństwa na portalach społecznościowych

Pomoc w zakresie:
a) ustawienia hasła zgodnie z polityką bezpieczeństwa danego portalu;
b) zabezpieczenia konta za pomocą weryfikacji dwuetapowej;
c) przeanalizowania lokalizacji logowania do konta przez inne osoby (nieautoryzowany dostęp);
d) ustawienia prywatności (profile publiczne, prywatne);
e) usunięcia niepożądanych aplikacji gier, witryn i reklam;
f ) procesowania ewentualnych płatności w sieci;
g) skonfigurowania powiadomień o nierozpoznanych logowaniach do kont;
h) szyfrowania wiadomości z powiadomieniami;
i) zdalnej pomocy specjalisty IT, polegającej na usunięciu lub zatrzymaniu dostępu do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych informacji o Ubezpieczonym na urządzeniu Ubezpieczonego.

włamanie na konto na portalu społecznościowym 

Przekazanie informacji:
a) jak postępować po kradzieży danych;
b) jak zabezpieczyć pozostałe konta oraz dostępy, m.in. do bankowości internetowej;
c) kogo zawiadomić o włamaniu;
d) o potrzebnych dokumentach, aby odzyskać profil;
e) jak unikać podobnych sytuacji w przyszłości.

Pomocy psychologicznej i pomocy prawnej (2 zdarzenia w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w tym w ramach jednego zdarzenia: 2 konsultacje psychologiczne po 30 min; nielimitowane usługi z zakresu pomocy prawnej) na wypadek:

cyberbulling, cybermobbing (gnębienie w wirtualnej przestrzeni) agresywne, obraźliwe działania w sieci (np. komentarze lub opinie na temat Ubezpieczonego), rozpowszechnianie nieprawdziwych lub niepożądanych prywatnych informacji w sieci lub rozpowszechnianie w sieci zdjęć Ubezpieczonego, deepfake (czyli techniki obróbki obrazu, w której istnieje możliwość dopasowania
twarzy do innego ciała), szantaż, inne działania przemocowe w sieci w stosunku do Ubezpieczonego, znieważenie lub zniesławienie w sieci

Pomoc psychologiczna: konsultacje psychologiczne w pełnym zakresie.

Pomoc prawna:
a) porady prawne w procesie: interwencyjnym; zgłoszenia przypadku do organów ścigania; zawezwania do zaprzestania działań; zawezwania do usunięcia wpisu lub komentarza; żądania blokady konta mailowego lub społecznościowego; wezwania do naprawienia szkody;
b) przekazanie wzoru pisma, przy: sporządzeniu reklamacji, uzupełnieniu formularzy, powiadomień i zgłoszeń wymaganych do powiadomienia o zaistnieniu zdarzenia w sieci; opracowaniu dokumentów do organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa; konkretyzacji roszczeń z tytułu zadośćuczynienia w stosunku do sprawcy zachowania.

Nasza wiedza na temat cyberprzemocy, której narażone są nasze dzieci, nadal jest niedostateczna. Badania pokazują, że dzieci i młodzież coraz częściej doświadczają różnych form agresywnego hejtu. Co roku ponad połowa młodych Polaków staje się celem szykan. Dlatego ważne jest, abyśmy zwiększyli naszą czujność i wiedzieli, jak reagować w trudnych sytuacjach oraz gdzie szukać pomocy. Na rynku dostępny jest bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży o numerze 116 111. Natomiast InterRisk, w ramach dobrze znanej polisie szkolnej EDU Plus, oferuje usługę Hejt Stop. Ubezpieczyciel jest gotów szybko i właściwie zareagować, zapewniając dziecku wsparcie psychologiczne, prawne oraz informatyczne.
Dzięki ubezpieczeniu szkolnemu EDU Plus, pomoc informatyczna w opcji Hejt Stop udzielana jest przez 24 godziny na dobę w każdy dzień roboczy. Celem tej usługi jest zwiększenie bezpieczeństwa ubezpieczonych na portalach społecznościowych, w szczególności wsparcie w przypadku włamania na prywatne konto lub profil. Pomoc psychologiczna realizowana jest przez dyplomowanych psychologów. Pomoc prawna podobnie, jak pomoc psychologiczna, udzielana jest w każdy dzień roboczy telefonicznie lub mailowo. Ubezpieczeni są obsługiwani przez prawników z tytułem zawodowym. Usługi z zakresu pomocy prawnej są nielimitowane.

Hejt Stop - wsparcie w przypadku znieważenie lub zniesławienie w sieci.

Kup ubezpieczenie dziecka online z ochroną w internecie.