Zabezpieczenie w sytuacji Śmierci Ubezpieczonego w wyniku Zawału Serca lub Udaru Mózgu


Niezwykle istotnym celem naszego ubezpieczenia jest zapewnienie wsparcia w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. W przypadku, gdy śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w wyniku zawału serca lub udaru mózgu, oferujemy specjalne świadczenie, które ma na celu pomóc w tych trudnych momentach.

Definicje Medyczne: Zawał Serca i Udary Mózgu

Zawał serca, zakwalifikowany jako kod I21-I22 w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, to poważne uszkodzenie serca, które zostało rozpoznane przez lekarza. Udar mózgu, zakwalifikowany jako kod I60-I64 w tej samej klasyfikacji, to nagłe zaburzenie krążenia mózgowego, które również zostało potwierdzone przez lekarza.

Wsparcie Finansowe i Emocjonalne:

Strata bliskiej osoby z powodu zawału serca lub udaru mózgu jest sytuacją głęboko wstrząsającą. Nasze świadczenie w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku tych schorzeń ma na celu dostarczenie wsparcia finansowego, które pomaga pokryć koszty związane z tą trudną chwilą, oraz zapewnić przestrzeń na przystosowanie się do nowej rzeczywistości.

Bezpieczeństwo Dla Rodziny:

W tak trudnych okolicznościach, nasze ubezpieczenie stawia na zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcia dla Twojej rodziny. Nasze świadczenie działa jako osłona przed nieprzewidywalnymi wyzwaniami, które mogą pojawić się w wyniku utraty bliskiej osoby z powodu zawału serca lub udaru mózgu.

Nasz program ubezpieczeniowy ma na celu chronić Cię i Twoich bliskich w różnych sytuacjach życiowych. W przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu, nasze świadczenie działa jako wsparcie finansowe i emocjonalne, które ma pomóc w przezwyciężeniu trudności i dostosowaniu się do nowej rzeczywistości. 

 


Zabezpieczenie w sytuacji Śmierci Ubezpieczonego w wyniku Zawału Serca lub Udaru Mózgu